Compare Phones with LG G5 and LG K4 (2017)

LG G5
lg g5
LG K4 (2017)
lg k4 (2017)