Compare Phones with LG G2 and LG K10 (2017)

LG G2
lg g2
LG K10 (2017)
lg k10 (2017)