Compare Phones with LG G2 and LG K4

LG G2
lg g2
LG K4
lg k4