Compare Phones with LG G3 A and LG K5

LG G3 A
lg g3 a
LG K5
lg k5