Compare Phones with LG K7 and LG K4 (2017)

LG K7
lg k7
LG K4 (2017)
lg k4 (2017)