Compare Phones with LG V10 and LG V20

LG V10
lg v10
LG V20
lg v20