Compare Phones with LG V20 and LG V30

LG V20
lg v20
LG V30
lg v30