Compare Phones with LG G6 and LG V30

LG G6
lg g6
LG V30
lg v30